: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 3/9/2544 : :


เมย์
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวเมทิณี  วงค์ประเทศ
ชื่อเล่น : 
เมย์
วันเกิด : 
3 ก.ย. 2544
อายุ : 
15
เพศ : 
E-mail : 
Methineewongprated123@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
39 หมู่3 ต.จาน
อำเภอ : 
กันทรารมย์
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0621177502
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียนกันทรารมณ์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ฟังเพลง